Søk forbrukslån

Søk forbrukslån

Søk om forbrukslån opptil 500.000kr. Trenger du ekstra penger kan vi hos forbrukslaan.no hjelpe deg.

Søk om forbrukslån
Lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet

Vi gir deg de beste alternativene for lån uten sikkerhet opptil kr 500 000 kroner. Lån uten sikkerhet betyr at bankene ikke tar pant i noe eller at du må ha kausjonist.

Søk om lån uten sikkerhet
Boliglån uten sikkerhet

Boliglån uten sikkerhet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Søk om Boliglån uten sikkerhet

Lån med BankID signering

BankID gir deg fleksibilitet og sikkerhet når du tar opp et nytt lån.

Refinansiering

Refinansiering kan fort være det smarteste og mest lønnsomme alternativet du kan gjøre på kort sikt. Refinansiering handler ikke bare om å spare kostnader, men også om å få bedre oversikt over din økonomi. I stedet for å måtte passe på en rekke mindre betalingsforpliktelser og ulike betalingsdatoer gjennom hele måneden, kan du heller samle alt i én større betaling. Denne ene betalingen kan både være lavere enn summen av hva alle smålånene koster hver måned, samt gjøre det enklere å ikke forglemme en liten betaling som snart medfører både purregebyr, ekstrakostnader og i verste fall også en betalingsanmerkning.

Hva er refinansiering?

Når man refinansierer går man gjennom en prosess for å erstatte dagens gjeld med et nytt og bedre lån. Det kan dreie seg om ett enkelt, gammelt lån eller flere mindre gjeldsposter. Hensikten med refinansiering av lån er å få bedre betingelser enn du har i dag. Formålet må være å enten betale mindre per år, og/eller bli belastet med lavere rentesats og gebyrer.

Noen ganger kan løsningen være så enkel som å gjøre en ny verditakst av boligen din – hvis du eier egen bolig. Mer om dette senere her inne på våre nettsider.

Refinansiering av gjeld

Hva som er dårlig med det gamle lånet ditt, og hva som er bedre med det nye, vil variere fra låntaker til låntaker. Typiske fordeler man ønsker å oppnå med å refinansiere gjeld kan være å forlenge nedbetalingstiden/avdragsperioden. Rett og slett bruke litt lenger tid på å betale tilbake enn hva det første lånet tillot.

Folk som har en rekke smålån opplever gjerne at hvert enkelt lån koster relativt mye i gebyrer i tillegg til selve rentekostnaden på opprinnelig lånebeløp. Summen av gebyrene på alle smålånene vil fort bli mye større enn gebyret på ett stort lån alene. Særlig om du er uheldig og ikke betaler alle smålånene i tide, men blir offer for både purregebyr og andre ekstraomkostninger.

Som lånekunde har du fordel av å oppnå lavest mulige, effektive rentenivå på gjelden din etter en refinansiering. Det betyr at summen av alle renter og gebyrer du betaler i løpet av en periode (for eksempel et år) er lavest mulig. Hvis refinansieringen gir deg lavere, effektivt rentenivå, kan du disponere denne økonomiske gevinsten til lavere gjeldsavdrag hver måned og oppnå romsligere likviditet. Eller du kan betale det samme beløpet som før, men øke selve avdragsdelen på grunn av reduserte renter, og dermed bli ferdig med å nedbetale hele lånet raskere enn du kunne med de gamle lånebetingelsene. Valget er opp til deg selv; om du vil spare penger på hva du betaler underveis per måned, eller om du er fornøyd med å spare penger på hvor mye du betaler totalt når gjelden til slutt er innfridd.

Gjør deg selv en STOR tjeneste: Sjekk flere refinansieringsalternativer

Hva som blir billigste refinansiering av lån avhenger av flere faktorer. Har din personlige økonomi endret seg til det bedre eller verre i det siste? Kan du legge frem positive forhold med deg selv som taler til din fordel? For eksempel at enkelte gamle gjeldsposter nå er nedbetalt i sin helhet, eller at du har fått høyere lønn på jobben?

Hvis du kan stille sikkerhet i form av fast eiendom, hus, hytte, bil eller båt vil bankene gjerne være mer villige til både gi deg et nytt lån generelt, men også til bedre rentebetingelser spesielt. Det samme gjelder om du eventuelt kan stille med en eller flere kausjonister. Dette er gjerne slekt eller venner som skriver under hos banken at de tar medansvar for at du klarer å betale lånet ditt. Hvis du ender opp med å misligholde lånet og ikke betaler etter avtale uten å gjøre ny betalingsavtale med banken, må du regne med at dine kausjonister vil bli kontaktet av banken. I verste fall må dine kausjonister stå til ansvar for din restgjeld og betale denne selv til banken.

Refinansiering uten sikkerhet er også et alternativ. Da er det kun din egen privatøkonomi som tas i betraktning når bankene vurderer søknaden din. Banken vil da gjøre en kredittsjekk på deg opp mot offentlige registre. Din selvangivelse for de siste par årene vil bli lagt til grunn. De ser på hva som er registrert av gjeld og formue på deg, og eventuelle betalingsanmerkninger grunnet manglende eller for sen betaling hos andre kreditorer de siste årene. Du selv må være forberedt på å legge frem de siste måneders lønnsslipper fra jobben din, samt i noen tilfeller også en eventuell arbeidsavtale.

Selvstendig næringsdrivende som søker om lån eller refinansiering uten sikkerhet må være forberedt på krav til at de siste års selvangivelse må vise positiv økonomi med tilfredsstillende, høy nok inntekt til å kunne betjene det nye lånet det nå søkes om. For selvstendig næringsdrivende er det dessverre vanskelig, ja nærmest umulig, å legge til grunn dagens inntjening eller realistiske forventninger om fremtidig overskudd. Her er det kun historisk inntekt og fortjeneste dokumentert gjennom tidligere selvangivelser som gjelder.

Refinansiering av boliglån

Hvis du er misfornøyd med det boliglånet du har i dag kan du vurdere å refinansiere dette hos andre långivere. Da må du forvente at det nye lånet vil bli sikret mot pant i boligen din, etter at de forrige boliglångiverne og panthaverne er løst ut. Fornyet boligtakst kan også gjøre det aktuelt å rett og slett refinansiere boliglånet hos dagens boliglångiver – men til bedre betingelser enn fra før.

Refinansiering av boliglån kan også være en fornuftig måte å kvitte seg med kredittkortgjeld og andre, dyre smålån.

Du begynner med å ta en ny verditakst av boligen din. Kanskje det er flere år siden sist takst? Boligverdien i Norge stiger jevnt og trutt hvert eneste år. Enkelte byer og tettsteder defineres som pressområder med særlig høy tilflytting av nye innbyggere. Der stiger boligprisene gjerne raskere og høyere enn andre steder i landet.

Hvis du har foretatt oppussinger i hjemmet ditt siden forrige boligtakst er dette også noe som gjerne slår ut positivt i form av at boligen din nå regnes som mer verdt enn tidligere beregnet.

Med høyere verditakst av boligen din er det tryggere for banken å låne penger til deg enn tidligere. De kan nå ta mer pant i boligen din enn før. Hvis du refinansierer gjennom nytt boliglån eller ved å øke det gamle, eksisterende boliglånet ditt, kan du betale ned forbruksgjeld og andre smålån med relativt høy, effektiv rente, og i stedet forholde deg til et høyere boliglån med lavere rentekostnad.

Det du skal ha i bakhodet om du vil refinansiere smålån med boliglån er at smålån gjerne vil være tilbakebetalt i løpet av relativt kort tid. Boliglån kan strekke seg over både år og flere titalls år. Du bør derfor se på muligheten innenfor din privatøkonomi å nedbetale dyre smålån så raskt som mulig. Banken du har boliglån hos kan kanskje gi deg avdragsfrihet i én eller flere måneder, slik at du bruker den økte likviditeten din til å kvitte deg med dyre, mindre gjeldsposter, som for eksempel kredittkortlån, snarest mulig.

NYTTIG INFORMASJON