Søk forbrukslån

Søk forbrukslån

Søk om forbrukslån opptil 500.000kr. Trenger du ekstra penger kan vi hos forbrukslaan.no hjelpe deg.

Søk om forbrukslån
Søk refinansiering av gjeld

Refinansiering av gjeld

Med refinansiering kan du få orden i økonomien. Refinansiering kan kanskje høres komplisert ut, men hos Forbrukslaan.no er det helt ukomplisert for deg som kunde.

….. vi gjør det enkelt å refinansiere dine lån!

Søk om refinansiering
Lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Søk om Boliglån uten sikkerhet

Lån med BankID signering

BankID gir deg fleksibilitet og sikkerhet når du tar opp et nytt lån.

Boliglån

De siste årene har vi i Norge hatt historisk lavt rentenivå. Det betyr ikke at dette nødvendigvis fortsetter i lang tid til, men i perioder med lav rente koster det relativt lite å låne til å kjøpe egen bolig – kontra å leie et hus eller leilighet. Hvis du er leietager i dag bør du vurdere din egen økonomiske situasjon og se på mulighetene for å eie kontra å leie.

Hvor mye kan jeg låne til bolig?

Norge har de siste årene innført strengere krav til utlån med boligkjøp som formål. Tommelfingerregelen er at ingen skal behøve å «bo seg i hjel» i Norge. Sagt på en annen måte; vi skal ikke låne mer til hus eller leilighet, enn at vi greit klarer å betale renter og avdrag på boliglånet og fortsatt ha tilstrekkelig med midler igjen til mat og annet livsopphold.

Hvis du spør deg selv; «Hvor mye kan jeg låne boliglån?» er det en rekke faktorer som spiller inn. Hva er din livssituasjon i dag? Er du gift eller enslig? Har du forsørgeransvar for barn? Hva slags inntekt forventer du å få fremover? Hva viser selvangivelsen din av inntekter, gjeld og formue for de siste par-tre årene? Og sist, men ikke minst; hva slags egenkapital har du?

Nye boliglånkrav fra 2017

I enkelte storbyer og pressområder (Oslo spesielt) ser vi en tendens hvor det blir stadig vanskeligere for unge og andre førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet. Boligprisene stiger gjerne raskere enn ellers i landet. Det kan være flere grunner til dette: Tilflytting fra utlandet og andre steder i Norge er én. Samt folk som allerede eier sin egen bolig, men i tillegg kjøper én eller flere boliger utenom – primært med utleieformål.

Hvilke regler må du som låntaker forholde deg til per i dag om du vil søke om boliglån fra en eller flere banker?

For det første er det krav om minst 15 % egenkapital når du kjøper din primærbolig (der du bor selv). Da kan du låne opptil 85 % av boligens kjøpesum og verditakst. Om du ikke har egenkapital i form av oppsparte midler, finnes det løsninger. Les mer om dette lenger ned i artikkelen.

Bankene har krav på seg fra myndighetene om å sjekke økonomien din grundig før du innvilges boliglån. Låntakers samlende gjeldsforpliktelser skal ikke overstige fem ganger kundens bruttoinntekt. Her skal all gjeld tas med i beregningen, inklusive kredittkortgjeld, forbrukslån, smålån og studielån.

Avdrag kreves for boliglån som overstiger 60 % av boligens verdi. Tidligere var regelen 70 %. Rammelån kan ikke innvilges hvis lånerammen overstiger 60 % av verdien av boligen. Igjen var de gamle reglene mer gunstige med 70 % verdikrav.

Er disse reglene, som nevnt over her, endelige og ufravikelige krav? Nei, faktisk ikke. Et siste og avgjørende krav fra myndighetenes side overfor bankene i Norge er at bankene har lov til å utvise skjønn og likevel innvilge boliglån, selv om ikke alle kravene ellers er oppfylte. Bankene i Oslo har lov til å gjøre unntak fra kravene på opptil 8 prosent av sine innvilgede lån, mens for resten av landet har bankene lov til å fravike fra kravene i maks 10 % av lånene sine.

Hva betyr dette for deg som boliglånkunde? For det første må du være forberedt på at det er strengere og dyrere å kjøpe bolig med lånte penger i Oslo. For det andre bør du shoppe rundt. Sjekke tilbud om boliglån fra flere banker for å finne beste rente boliglån for deg. Hvis du er avhengig av å finne en bank som har lov til å fravike noen av de nye kravene til boliglån, må du rett og slett søke hos flere til du finner en som passer for deg og ditt behov.

Boliglån uten egenkapital

Du kan få innvilget boliglån uten sikkerhet eller tradisjonell egenkapital. Teoretisk sett kan det være at du får tilbud om å kjøpe en bolig tilhørende en venn eller familiemedlem, hvor en ny verditakst sier boligen er verdt betydelig mer enn kjøpesummen og det du trenger å låne på boligen. I så fall stilles ingen øvrige krav til sikkerhet. Er dette en bolig du allerede eier og som er helt eller delvis gjeldfri, vil du heller ikke bli bedt om ytterligere sikkerhet eller annen egenkapital enn hva boligen i seg selv representerer.

De fleste som søker boliglån uten egenkapital må dog stille annen sikkerhet for restlånet. Det mest nærliggende er å få kausjon fra slekt eller venner. De stilles da til ansvar av banken om å betale hvis du selv ikke betaler, og hvis et eventuelt tvangssalg av boligen din ikke dekker bankens restgjeld mot deg. Kausjonister kan begrense risikoen sin ved å si at medansvaret deres begrenser seg til et gitt maksbeløp av boliglånet ditt.

En ny trend, særlig blant unge i Norge i dag, er å gå flere sammen om et boliglån. To venner eller tre venninner kan for eksempel gå sammen om å kjøpe en stor leilighet eller et hus. Flere låntagere i fellesskap gir lavere risiko for bankene og kan gi den beste rente for boliglån, enn om disse vennene sto alene og søkte om lån hver for seg. På kort sikt kan dette være et svært praktisk og økonomisk gunstig alternativ blant gode venner. På lenger sikt advarer eksperter om at det fort fører til konflikt når en eller flere ønsker å bryte opp og flytte for seg selv, eller invitere med seg samboere og ektefeller inn i bofellesskapet.

Boligrente er gjerne den renten som gir lavest rentekostnad av alle tradisjonelle lånealternativer i Norge.

Søke boliglån i flere banker

I dag er det heldigvis blitt enkelt å søke boliglån i flere banker og finne frem til beste boliglån for deg og ditt behov i den økonomiske situasjonen du befinner deg i nå for tiden. Du får kanskje ikke billigste boliglån ved å spørre din lokale bank hvor du har lønnskonto og utfører dine daglige betalinger, men du får et godt utgangspunkt. Spør hva din faste bank kan tilby deg; hvor mye totalt vil de låne deg til bolig, til hvilken rente og over hvor mange år? Ta vare på tilbudet du får – og sammenlign det med hva andre banker kan tilby i stedet.

Bruk en samleportal som her inne på vår nettside til å skrive én søknad om boliglån, som så går ut til flere banker på en gang. Len deg tilbake og la tilbudene komme til deg.

Det aller smarteste du kan gjøre for deg selv, enten du søker om fornyet lån på eksisterende bolig eller ønsker å låne penger til en annen bolig for salg, er å ha en mest mulig oppdatert verditakst av denne boligen. Siste tids vedlikehold, rydding og oppussing kan fort ha stor innvirkning på verdivurderingen av boligen.

Et annet forhold som kanskje ikke er aktuelt for alle, men som får stor positiv konsekvens for de det angår, er å søke kommunen om endring av bruksvilkår for en bygning. Det som tidligere har vært butikklokaler eller kontorbygg, kan kanskje like gjerne gjøres om til boligformål. En bygning vil generelt ha høyere verdianslag som bolig enn næringseiendom.