Lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet

Vi gir deg de beste alternativene for lån uten sikkerhet opptil kr 500 000 kroner. Lån uten sikkerhet betyr at bankene ikke tar pant i noe eller at du må ha kausjonist.

Søk om lån uten sikkerhet
Søk refinansiering av gjeld

Refinansiering av gjeld

Med refinansiering kan du få orden i økonomien. Refinansiering kan kanskje høres komplisert ut, men hos Forbrukslaan.no er det helt ukomplisert for deg som kunde.

….. vi gjør det enkelt å refinansiere dine lån!

Søk om refinansiering
Boliglån uten sikkerhet

Boliglån uten sikkerhet

Det er mye å tenke på når du skal kjøpe bolig. Har du planer om å kjøpe hus/leilighet/hytte eller ønsker å refinansiere boliglånet ditt? Les mer her

Søk om Boliglån uten sikkerhet

Lån med BankID signering

BankID gir deg fleksibilitet og sikkerhet når du tar opp et nytt lån.

Forbrukslån

De aller fleste av oss vil en eller flere ganger i løpet av livet ha nytte og glede av et forbrukslån. Dette er et lån med maksimal fleksibilitet, og ingen forutsetninger om hva du vil bruke pengene til. Det kan for eksempel være en vare på salg, eller en tjeneste som passer deg godt å kjøpe her og nå, mens du kanskje ikke har nok penger disponibelt på lønnskontoen eller sparekontoen din.

Vanligvis tilbys forbrukslån uten sikkerhet. Det vil si at långiver ikke tar pant i dine faste eiendeler som for eksempel bolig, bil eller båt. I stedet innvilges du et lån basert på din økonomiske situasjon og en kredittsjekk. Tommelfingerregelen er at du ikke skal være registrert med betalingsanmerkninger. Har du en slik anmerkning fra før, slettes denne innen fire år fra du gjør opp den gjeldsposten.

Tips: Hvis du betaler resten av et inkassokrav som allerede har ført til betalingsanmerkning, så legg frem bekreftelse på at alt nå er betalt – og søk om sletting av anmerkningen. Det kan fort skje lenge før de fire årene med automatisk sletting.

Hva som er det beste forbrukslån vil variere fra person til person. Ditt behov for forbrukslån kan godt være annerledes enn hva nestemann behøver når han eller hun tar opp et forbrukslån. Poenget er å få lånt akkurat så mye penger som du trenger – til lavest mulig gebyrer og løpende rentekostnad frem til hele lånet er innfridd.

Søk forbrukslån

I gamle dager måtte man møte opp fysisk i banken en brukte til daglig og fylle ut og levere inn et søknadsskjema på papir for å søke om lån. Så var det bare å vente i dagevis til man mottok skriftlig svar fra banken i en vinduskonvolutt i postkassen. Slik er det heldigvis ikke nå lenger.

Nå kan du gjøre hele søknadsprosessen på nett via din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Gjennom nettportaler, som du for eksempel finner her inne på våre sider, vil du dessuten kunne skrive lånesøknaden din kun én gang – men få den distribuert samtidig til flere banker og utlånere. Raskt og effektivt.

Når du låner penger hos en bank vil renten du ender opp med å betale gjerne stå i forhold til bankens sikkerhet. Låner du med pant i bolig, blir lånet rimeligere enn om du tar opp et forbrukslån uten annen sikkerhet enn din fremtidige inntekt og betalingsevne. Målet er selvfølgelig forbrukslån lav rente.

Hva koster et forbrukslån?

Et billig forbrukslån er et lån hvor summen av gebyrer og renter du må betale for lånet er rimeligere hos én bank, enn fra konkurrerende banker. For at du skal kunne vurdere hva som blir det rimeligste forbrukslånet for deg, er det en fordel å søke om lån hos flere banker, for så å vurdere de ulike tilbudene opp mot hverandre.

Du kan selv bidra til at forbrukslånet ditt blir rimeligere, ved å betale tilbake raskere og med større avdrag enn først planlagt. Du kan også sjekke hvordan ulike lånesummer slår ut i forhold til den totale kostnaden. Hvis en bank tar samme gebyret for å innvilge 5 000 kroner i lån, som for 50 000 eller 200 000 kroner, så vil det minste lånet på 5 000 kroner, pluss gebyrer, bli relativt mye dyrere enn å låne et større beløp – når du fordeler gebyret på hver lånekrone til sammenligning.

Det er dog ikke gitt at alle kvalifiserte lånesøkere kan søke om, og få innvilget, like store lån. For at du skal komme i betraktning om å låne inntil 500 000 eller 600 000 kroner uten sikkerhet, skal du ha en god kombinasjon av lav gjeld, grei formue og relativt høy inntekt.

Søk og se

Det er vanskelig å spå på forhånd hvor mye forbrukslån du kan forvente å få innvilget per i dag. Kanskje har du fått lånetilbud tidligere, men dette behøver ikke lenger være relevant og aktuelt. Norsk økonomi og lovverk kan ha endret seg generelt siden den gangen. Din privatøkonomiske situasjon kan spesielt ha forandret seg.

Hvis du lurer på hvor stort maksbeløp du kan låne per dags dato, er dette den raskeste måten å finne svaret: Søk hos en eller helst flere banker om et uforpliktende lån, og se hva du tilbys. Er du ute etter forbrukslån til lav rente må du søke hos flere og se hva det rimeligste rentenivået er av de ulike tilbudene.

Fremtidens utlån blir helt annerledes

Finans-Norge er strengt regulert av lover og regler fra myndighetenes side. Vi som forbrukere skal beskyttes mot urimelig og villedende markedsføring av utlån og finanstjenester. Det skal være vanskelig å forlede oss til å ta et lån som er større enn hva som er realistisk at vi kan betjene og samtidig ha nok til øvrige boutgifter og livsopphold.

Samtidig vil innvandring og globalisering fremtvinge alternative utlånsvarianter i Norge som allerede er vanlig i andre deler av verden. I muslimske land og miljøer er det ikke kutyme for å kreve renter av utlån. Der vil banken eller utlåner i stedet bli en partner av businessen din, eller medeier i huset ditt, og heller ta en andel av forretningsoverskuddet eller overskuddet fra fremtidig hussalg, fremfor å belaste deg med renter i mellomtiden. Flere norske banker og finansinstitusjoner ser dette som en mulig nisje fremfor en ulempe, og forbereder nå utlån på slike utradisjonelle betingelser.

Automatisering og internett gjør det enkelt for norske låntakere å søke om lån også i utlandet. Ikke alle nordmenn kvalifiserer til dette, og det er gjerne mye mer arbeid og forberedelser som skal til i forhold til å søke om lån i Norge. Utenlandske banker kan ikke uten videre komme til Norge og tilby lån og finanstjenester – de må først ha norsk lisens for å utøve dette. Men ingen kan nekte Ola og Kari Nordmann å søke om boliglån og andre lån i utlandet på eget, privat initiativ.

Hvis du er en av de som kanskje kvalifiserer for lån i utlandet, må du trå forsiktig å være bevisst faren for blant annet valutasvingninger i fremtiden. Det hjelper ikke mye å få et utenlandsk lån til lav rente hvis valutaen lånet er i plutselig stiger kraftig og du må betale med inntekter i norske kroner til fallende kurs. Norske bedrifter har lenge bedrevet denne typen risikosport som flere og flere privatpersoner også vurderer. Alt vi kan si er vær forsiktig – og gjør hjemmeleksen din. Du kan få en fin gevinst, men også ende opp som mange firmaer med solide overskudd som spises opp av utenlandske lån hvor valutaen gikk feil vei.

Crowdfunding

En siste variant vi vil nevne av trender for fremtidige utlån er det som på engelsk kalles crowdfunding og peer-to-peer loans. Internett og den teknologiske utviklingen tvinger frem stadig nye forretningsmodeller og praktiske løsninger.

Milliardselskapet Kodak gikk konkurs fordi de ikke forsto at digitale fotoapparater og -bilder var det som gjaldt for framtiden. Hoteller og drosjenæringen verden over er nå under sterkt press fra delingsøkonomi og selskaper som AirBnB og Uber. Fattige og vanskeligstilte i U-land vil kanskje aldri kvalifisere til tradisjonelle banklån, men kan likevel låne til å starte opp lønnsomme prosjekter ved å ta opp mikrolån fra utradisjonelle utlånsinstitusjoner.

Her hjemme i Norge ser vi at både folk med en god forretningside, eller rett og slett folk med et velbegrunnet behov for pengestøtte, kan søke om hjelp på internett – og få støtte i form av utallige større og mindre givere. På denne måten kan folk få penger til prøveproduksjon av en ny type produkter, eller hjelp til et veldedig prosjekt de personlig brenner for.

Flere internettportaler, både i regi av banker og andre institusjoner, tilbyr nå norske privatpersoner å donere små eller større beløp til utlån til næringslivet i Norge. Fortrinnsvis til kjøp av fast eiendom eller produksjonsmidler. Dette er en ny trend helt i startfasen og naturlig nok er det vanskelig for våre lovgivere og regulerende myndigheter å holde følge med den teknologiske utviklingen og de økte mulighetene vi stadig ser.

I løpet av x antall år vil det være logisk for oss i Norge å søke om nytt lån både fra banker og tradisjonelle kredittinstitusjoner, som fra internettjenester hvor slekt, venner og helt ukjente slår sine sparepenger sammen for å gi deg og andre et godt lånetilbud. De private långiverne vil på denne måten få bedre avkastning på pengene sine enn ved å ha dem stående på tradisjonell sparekonto, mens låntakerne får fordelen av et mye større og bredere lånetilbud.

Nå i mellomtiden – mens vi venter på den vidunderlige fremtiden som fortsatt er et stykke frem i tid – la oss se nærmere på dagens realiteter og muligheter for å ta opp tradisjonelle lån i Norge.